W dniu 25.10.2022 roku liczna grupa seniorów z domów dziennego pobytu z terenu naszego miasta uczestniczyła w zorganizowanym w Opolu REGIONALNYM DNIU SENIORA – MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM.

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dnia 17 października 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Kędzierzynie-Koźlu

(Cmentarz Kuźniczka) odbędzie się pochówek 4 dzieci martwo urodzonych.
Pogrzeb rozpocznie się o godz. 9:00 w  Kaplicy Cmentarnej,
skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Dzieci Nienarodzonych


LOKALIZACJA GROBU:

Cmentarz Komunalny w Kędzierzynie-Koźlu (Cmentarz Kuźniczka), kwatera nr 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przyjął zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie do udziału w konferencji online pt. „Możliwość wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich”, które odbyło się w dniu 16.09.2022r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, serdecznie zaprasza na Piknik Rodzinny - Dni Seniora, organizowane przez Miejską Radę Seniorów, który odbędzie się na przystani Szkwał 16 września 2022 roku w godzinach od 16:00 do 19:00

W dniu 30 sierpnia 2022 r. zakończyła się realizacja projektu socjalnego pn. „Seniorzy we wspólnocie – podróże po krajach UE”. Działanie miało charakter partnerski, zaangażowane w jego wdrażanie były trzy podmioty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu (Dom Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom”), Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym „Trampolina”.

Fundacja TZU CHI z Tajwanu powstała w 1966 r. Skupia 10 mln członków wspierających działalność dobroczynną i edukacyjną w wielu państwach całego świata. Jej wolontariusze uczestniczyli przy udzielaniu pomocy ofiarom katastrof i wojen w ponad stu krajach. Obecnie Fundacja zaangażowała się również w pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce, którym w dniu 27 lipca 2022 r. w trakcie jednej w kilku uroczystych akcjii charytatywnych w Stegu Arenie w Opolu przekazała karty przedpłacone Sodexo o wartości 1000 zł. na każdego członka rodziny.

W dniach 22 - 24.06.2022 roku, po raz drugi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -  Dom Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos” w Kędzierzynie – Koźlu zorganizował dla trzydziestu seniorów z Domów Dziennego Pobytu „Maraton Zdrowia” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzień Matki to święto, które porusza serca wszystkich ludzi. To święto osoby, której zawdzięczamy to, kim jesteśmy. Osoby, która potrafi kochać bezwarunkowo.