Fundacja TZU CHI z Tajwanu powstała w 1966 r. Skupia 10 mln członków wspierających działalność dobroczynną i edukacyjną w wielu państwach całego świata. Jej wolontariusze uczestniczyli przy udzielaniu pomocy ofiarom katastrof i wojen w ponad stu krajach. Obecnie Fundacja zaangażowała się również w pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce, którym w dniu 27 lipca 2022 r. w trakcie jednej w kilku uroczystych akcjii charytatywnych w Stegu Arenie w Opolu przekazała karty przedpłacone Sodexo o wartości 1000 zł. na każdego członka rodziny.

W dniach 22 - 24.06.2022 roku, po raz drugi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -  Dom Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos” w Kędzierzynie – Koźlu zorganizował dla trzydziestu seniorów z Domów Dziennego Pobytu „Maraton Zdrowia” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzień Matki to święto, które porusza serca wszystkich ludzi. To święto osoby, której zawdzięczamy to, kim jesteśmy. Osoby, która potrafi kochać bezwarunkowo.

W dniu 18.05.2022 Seniorzy z domów dziennego pobytu z terenu naszego miasta wzięli udział w „DEBACIE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH”. Debata odbyła się w Domu Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos” przy ul. K. Wielkiego w Kędzierzynie – Koźlu z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji.

Święto Wielkiej Nocy to w kulturze chrześcijańskiej czas radości i nowego życia.

Presja, stres i pośpiech często sprawiają, że gdzieś po drodze umyka nam to, co najważniejsze.

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w tym dla zakwalifikowanych obywateli Ukrainy, którzy otrzymali skierowanie, będzie wydawana w dodatkowym terminie od godziny 900 do 1300 w dniu:

13.10.2022 r.

Dodatkowa żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów!!!

Informujemy, że artykuły żywnościowe mają swój termin ważności. W przypadku gdy nie zostaną odebrane przez osoby posiadające skierowanie we wskazanych terminach, zostaną rozdysponowane pozostałym potrzebującym.

UWAGA! Nastąpiła zmiana lokalizacji punktu wydawania żywności. Aktualny adres to ul. Tuwima 26/III (wejście od strony sklepów) Kędzierzyn-Koźle, osiedle Blachownia.

mapka

 

 

Dnia 25 marca 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Kędzierzynie-Koźlu

(Cmentarz Kuźniczka) odbędzie się pochówek 45 dzieci martwo urodzonych.
Pogrzeb rozpocznie się o godz. 9:00 w  Kaplicy Cmentarnej,
skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Dzieci Nienarodzonych


LOKALIZACJA GROBU:

Cmentarz Komunalny w Kędzierzynie-Koźlu (Cmentarz Kuźniczka), kwatera nr 1

grafika dekoracyjna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu bierze udział w kampanii społecznej „Ratuj bo możesz”.