W dniach 22 - 24.06.2022 roku, po raz drugi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -  Dom Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos” w Kędzierzynie – Koźlu zorganizował dla trzydziestu seniorów z Domów Dziennego Pobytu „Maraton Zdrowia” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzień Matki to święto, które porusza serca wszystkich ludzi. To święto osoby, której zawdzięczamy to, kim jesteśmy. Osoby, która potrafi kochać bezwarunkowo.

W dniu 18.05.2022 Seniorzy z domów dziennego pobytu z terenu naszego miasta wzięli udział w „DEBACIE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH”. Debata odbyła się w Domu Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos” przy ul. K. Wielkiego w Kędzierzynie – Koźlu z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji.

Święto Wielkiej Nocy to w kulturze chrześcijańskiej czas radości i nowego życia.

Presja, stres i pośpiech często sprawiają, że gdzieś po drodze umyka nam to, co najważniejsze.

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w tym dla zakwalifikowanych obywateli Ukrainy, którzy otrzymali skierowanie, będzie wydawana od godziny 900 do 1300 w następujących dniach:

17.08.2022 r.
18.08.2022 r.
19.08.2022 r.

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ  W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH  PO OTRZYMANIU SKIEROWANIA!!!

Informujemy, że artykuły żywnościowe mają swój termin ważności. W przypadku gdy nie zostaną odebrane przez osoby posiadające skierowanie we wskazanych terminach, zostaną rozdysponowane pozostałym potrzebującym.

UWAGA! Nastąpiła zmiana lokalizacji punktu wydawania żywności. Aktualny adres to ul. Tuwima 26/III (wejście od strony sklepów) Kędzierzyn-Koźle, osiedle Blachownia.

mapka

 

Dnia 25 marca 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Kędzierzynie-Koźlu

(Cmentarz Kuźniczka) odbędzie się pochówek 45 dzieci martwo urodzonych.
Pogrzeb rozpocznie się o godz. 9:00 w  Kaplicy Cmentarnej,
skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Dzieci Nienarodzonych


LOKALIZACJA GROBU:

Cmentarz Komunalny w Kędzierzynie-Koźlu (Cmentarz Kuźniczka), kwatera nr 1

grafika dekoracyjna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu bierze udział w kampanii społecznej „Ratuj bo możesz”.

Corocznie 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. W ten wyjątkowy i szczególny dzień, również i w naszych ośrodkach wsparcia odbyło się szereg uroczystości oraz spotkań.