Święto Wielkiej Nocy to w kulturze chrześcijańskiej czas radości i nowego życia.
Dla nas również był to czas wesoły, ponieważ po dwóch latach pandemii wreszcie mogliśmy się spotkać, aby wspólnie świętować. W dniach 20-22 kwietnia 2022 r. w kędzierzyńskich Domach Dziennego Pobytu odbyły się uroczystości wielkanocne, w których wzięli udział szanowni seniorzy i zaproszeni goście - przedstawiciele władz miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych i  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz księża i osoby na co dzień wspierające domy.

Nasze spotkania były ucztą i dla ciała i dla ducha, ponieważ prócz pysznych potraw wysłuchaliśmy wiele ciepłych słów i serdecznych życzeń od księży i gości, a także modliliśmy się o pokój na świecie. Odczuwaliśmy również radość słuchając pięknych utworów muzycznych w wykonaniu uczniów kędzierzyńskiego i kozielskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz studentki lwowskiej Akademii Muzycznej. Wsparcie podczas przebiegu uroczystości zapewnili nam wolontariusze Środowiskowego Hufca Pracy i obu liceów.