W dniu 30 sierpnia 2022 r. zakończyła się realizacja projektu socjalnego pn. „Seniorzy we wspólnocie – podróże po krajach UE”. Działanie miało charakter partnerski, zaangażowane w jego wdrażanie były trzy podmioty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu (Dom Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom”), Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym „Trampolina”.

 

Grupę docelową stanowiły osoby starsze skupione w kędzierzyńskich podmiotach i placówkach dedykujących swoje działania ww. grupie wiekowej. Zgodnie z założeniem przedsięwzięcia w projekcie udział wzięli podopieczni pięciu domów dziennego pobytu funkcjonujących w Kędzierzynie-Koźlu, członkowie kędzierzyńskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Cykl pięciu warsztatów podróżniczych odbywających się w okresie od marca do sierpnia 2022 r., oddziaływał na różne zmysły uczestników dzięki zastosowaniu wielu form edukacyjnych, atrakcji i zadań mających aktywizować seniorów. Ideą spotkań była podróż do wybranych krajów Unii Europejskiej: Holandii, Czech, Włoch, Hiszpanii i Francji. W toku każdego z warsztatów uczestnicy poznali ciekawe elementy kultury danego kraju, jak m. in. kilka słynnych postaci (Helena Vondrackova, Vincent van Gogh, Albano i Romina Power, Picasso, Coco Channel), zabytki architektury, znane utwory muzyczne, tradycyjny taniec (polka, tarantella, menuet) oraz jego kulinarne oblicze (pizza, knedle, sałatka caprese, zupa cebulowa, itp.). W ramach aktywnego uczestnictwa odbywała się nauka tańca, a także samodzielne wykonanie symbolicznego rękodzieła charakterystycznego dla danego kraju (sadzenie cebulek tulipanów, wykonanie saszetek z lawendą, samodzielne wykonanie rysunku w stylu Picasso).

 

Założenia projektu osiągnięte w toku realizacji:

 

  • wzrost poziomu wiedzy seniorów o wybranych krajach UE w związku z uczestnictwem w cyklu warsztatów podróżniczych, przybliżających piękno kultury wybranych krajów, ich odmienność i wartość, jaką wnoszą do wspólnoty UE,

  • podniesienie poziomu świadomości uczestników projektu w zakresie znaczenia wspólnoty lokalnej i ponadlokalnej – europejskiej, w tym nieocenionej roli solidarności i integracji,

  • aktywizacja społeczna, edukacyjna i obywatelska osób starszych w mieście,

  • integracja środowisk senioralnych funkcjonujących w Kędzierzynie-Koźlu.