W dniach 10-26 stycznia 2023 r. prowadzony będzie nabór beneficjentów do korzystania z POPŻ Podprogram 2021 Plus. Osoby chcące skorzystać ze wsparcia w formie artykułów spożywczych mogą kontaktować się z pracownikiem socjalnym z rejonu celem zakwalifikowania. Osoby, które zgłoszą się po 26 stycznia 2023 r. nie zostaną zakwalifikowane.

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2023 R.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

25

24

27

25

25

26

25

25

26

25

27

20

ŚWIADCZENIA
RODZINNE

24

23

24

24

24

23

24

24

25

24

24

19

 

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.