bank zywnosci

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w tym dla zakwalifikowanych obywateli Ukrainy, którzy otrzymali skierowanie, będzie wydawana od godziny 900 do 1300 w następujących dniach:

21.09.2022 r.
22.09.2022 r.
23.09.2022 r.

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ  W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH  PO OTRZYMANIU SKIEROWANIA!!!

Informujemy, że artykuły żywnościowe mają swój termin ważności. W przypadku gdy nie zostaną odebrane przez osoby posiadające skierowanie we wskazanych terminach, zostaną rozdysponowane pozostałym potrzebującym.

UWAGA! Nastąpiła zmiana lokalizacji punktu wydawania żywności. Aktualny adres to ul. Tuwima 26/III (wejście od strony sklepów) Kędzierzyn-Koźle, osiedle Blachownia.

 

mapka

 

 

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2022 R.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

26

25

25

27

27

24

27

26

27

27

25

22

ŚWIADCZENIA RODZINNE

25

24

24

26

26

23

26

25

26

26

24

21

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

19

18

18

19

19

-

-

-

-

-

-

-

 

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę gospodarstwie wieloosobowym.

Druki wniosku można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, ze strony internetowej https://www.mops-kkozle.pl/projekty-i-programy/432-dodatek-oslonowy

Wniosek można złożyć:

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2A, do urny znajdującej się na parterze budynku, w poniedziałki w godzinach 7.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00,
  • do urny znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, w godzinach pracy urzędu,
  • drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:
77/4837901 wew. 401

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2022 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.