Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

bank zywnosci

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w tym dla zakwalifikowanych obywateli Ukrainy, którzy otrzymali skierowanie, będzie wydawana w dodatkowym terminie od godziny 900 do 1300 w dniu:

13.10.2022 r.

Dodatkowa żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów!!!

Informujemy, że artykuły żywnościowe mają swój termin ważności. W przypadku gdy nie zostaną odebrane przez osoby posiadające skierowanie we wskazanych terminach, zostaną rozdysponowane pozostałym potrzebującym.

UWAGA! Nastąpiła zmiana lokalizacji punktu wydawania żywności. Aktualny adres to ul. Tuwima 26/III (wejście od strony sklepów) Kędzierzyn-Koźle, osiedle Blachownia.

mapka

 

 

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2022 R.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

26

25

25

27

27

24

27

26

27

27

25

22

ŚWIADCZENIA RODZINNE

25

24

24

26

26

23

26

25

26

26

24

21

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

19

18

18

19

19

-

-

-

-

-

-

-