GRUPA WSPARCIA : KLUB PACJENTA “TĘCZA” jest wspólnotą osób z zaburzeniami psychicznymi /dominującą chorobą jest schizofrenia/.

Cel spotkań:

 • przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie,
 • aktywizacja chorych,
 • propagowanie aktywnych forma spędzania wolnego czasu,
 • szeroko pojęta rehabilitacja społeczna.


Formy pracy:

 • terapia zajęciowa, w tym m.in. zajęcia plastyczne, muzykoterapia, relaksacja,
 • terapia pracą, zwłaszcza w formie zajęć kulinarnych.


Uczestnicy zajęć mogą korzystać także z :

 • porad i informacji związanych z chorobą,
 • profesjonalnej pomocy specjalistycznego pracownika socjalnego i pedagoga,
 • wsparcia w załatwianiu różnych formalności,
 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • oferty zajęć domów dziennego pobytu.

Grupa spotyka się w Domu Dziennego Pobytu Nr 1 "Pod Brzozą"
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 26.

Stałym dniem spotkań jest wtorek, w godzinach 16.00 - 18.00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4832876