Święto Wielkiej Nocy to w kulturze chrześcijańskiej czas radości i nowego życia.

Presja, stres i pośpiech często sprawiają, że gdzieś po drodze umyka nam to, co najważniejsze.

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 
będzie wydawana od godziny 900 do 1300 w następujących dniach:

18.05.2022 r.
19.05.2022 r.
20.05.2022 r.

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ  W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH  PO OTRZYMANIU SKIEROWANIA!!!

UWAGA! Nastąpiła zmiana lokalizacji punktu wydawania żywności.
Aktualny adres to ul. Tuwima 26/III (wejście od strony sklepów) Kędzierzyn-Koźle, osiedle Blachownia.

mapka

 

Dnia 25 marca 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Kędzierzynie-Koźlu

(Cmentarz Kuźniczka) odbędzie się pochówek 45 dzieci martwo urodzonych.
Pogrzeb rozpocznie się o godz. 9:00 w  Kaplicy Cmentarnej,
skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Dzieci Nienarodzonych


LOKALIZACJA GROBU:

Cmentarz Komunalny w Kędzierzynie-Koźlu (Cmentarz Kuźniczka), kwatera nr 1

grafika dekoracyjna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu bierze udział w kampanii społecznej „Ratuj bo możesz”.

Corocznie 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. W ten wyjątkowy i szczególny dzień, również i w naszych ośrodkach wsparcia odbyło się szereg uroczystości oraz spotkań.

Informujemy, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle  przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Jest to Program  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w  ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Informujemy, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle  przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Jest to Program  Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w 
 ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Miłość o wiek nie pyta… w domach dziennego pobytu również obchodzono Dzień Świętego Walentego. Tradycyjnie, w ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi instytucjami odbyła się wymiana „walentynkowych upominków”. Miał miejsc konkurs telefoniczny wiedzy o tym święcie oraz plebiscyt na wiersz o miłości.