Jak co roku - z początkiem marca - w naszych domach dziennego pobytu celebrowaliśmy uroczyście Dzień Kobiet. Wiadomo nam, że kobieca natura jest przebogata i pełna zaskoczeń, dlatego też nasze świętowanie takie było – na wpół radosne i zabawne, na wpół poważne i refleksyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu prezentuje portal

www.bliskochorego.pl

Dnia 27 marca 2023 r. na Cmentarzu Komunalnym w Kędzierzynie-Koźlu (Cmentarz Kuźniczka)
odbędzie się pochówek 5 dzieci martwo urodzonych.
Pogrzeb rozpocznie się o godz. 9:00 w Kaplicy Cmentarnej,
skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Dzieci Nienarodzonych.

Informujemy, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle  przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023. Jest to Program  Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w 
 ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

14 lutego to data, która wszystkim kojarzy się z miłością i sercem.

 

Informujemy, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle  przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Jest to Program  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w  ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Za nami dwa piękne dni o których zawsze warto pamiętać. Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta, w których doceniamy i dziękujemy im za ofiarowane serce, dobroć i miłość, nieustanny trud i poświęcenie.

Wymagania niezbędne

  • Wykształcenie wyższe
  • Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia terapii uzależnień ( certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień )

W dniu 25.10.2022 roku liczna grupa seniorów z domów dziennego pobytu z terenu naszego miasta uczestniczyła w zorganizowanym w Opolu REGIONALNYM DNIU SENIORA – MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM.

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.