Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Dnia 1 października 2020 roku w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

W związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami na COVID-19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie –Koźlu poszukuje wolontariuszy chętnych do niesienia bezinteresownej pomocy.

Powróćmy jak za dawnych lat – Jesienna Metamorfoza Seniora

W dniu 21 września 2020 roku miała miejsce realizacja projektu pn. „Powróćmy jak za dawnych lat – Jesienna Metamorfoza Seniora”. Realizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym „Trampolina” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Przypominamy, że od dnia 17 sierpnia 2020 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu do osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Paczki żywnościowe w miesiącu wrześniu 2020 roku odebrać można w magazynie przy ulicy Głubczyckiej 5b w dniach 08, 09 i 10 września 2020 r. w godzinach  9.00 – 13.00. Dodatkowe informacje można uzyskać u pracownika socjalnego.

W związku ze zmianą zasad funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w okresie epidemii informuję, iż faktury i rachunki w ramach stypendium szkolnego należy składać do dnia 22.06.2020 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „STYPENDIUM SZKOLNE” do skrzynki podawczej  MOPS ( pokój nr 5- parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, bądź wysłać za pośrednictwem poczty.

Temat przewodni IX edycji: Pokoleniowy Klub Filmowy

W okresie od września 2019 r. do marca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu realizował projekt socjalny p.n. CzyściMY, skierowany do osób i rodzin pozostających w najtrudniejszej sytuacji materialno-bytowej.

Paczki żywnościowe w miesiącu kwietniu 2020 roku nie będą wydawane w magazynie przy ulicy Głubczyckiej 5b a będą dostarczane pod adres zamieszkania. W dniach 7, 8, 9 `kwietnia należy bezwzględnie przebywać w domu i oczekiwać  na dostawę.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem  572 444 363 bądź u pracownika socjalnego.