Gminne Centrum Seniora (GCS) funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

 

GCS tworzą: kierownik, pracownik administracyjny oraz instruktor ds. kulturalno-oświatowych

Siedziba GCS mieści się:

 • kierownik – parter budynku, pok. nr. 410, tel. 77 483 78 79 wew. 410
 • pracownik administracyjny - parter budynku, pok. nr. 408, tel. 77 483 78 79 wew. 408
 • instruktor ds. kulturalno-oświatowych - parter budynku, pok. nr. 414, tel. 77 483 78 79 wew. 414


Długofalowym celem działania Gminnego Centrum Seniora jest wzrost jakości życia seniorów oraz innych mieszkańców naszego miasta. GCS ma za zadanie inspirowanie, wspieranie i koordynowanie działań na rzecz seniorów wszystkich podmiotów działających w społeczności lokalnej.

Do głównych zadań należy prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, wspierającym, integrującym oraz inicjującym działania na rzecz osób w wieku senioralnym na terenie Kędzierzyna-Koźla.

Celem działalności GCS jest realizacja misji Centrum, w tym w szczególności:

 • budowanie i rozwój sprzyjającego otoczenia infrastrukturalnego, instytucjonalnego i partnerskiego dla prowadzenia szeroko pojętej polityki senioralnej;
 • aktywizacja Seniorów i niwelowanie barier;
 • rozwijanie kompetencji Seniorów;
 • inicjowanie i integrowanie działań na rzecz seniorów, mieszkańców i podmiotów realizujących działania na ich rzecz, poprzez pełne wykorzystanie rozproszonych zasobów w tym obszarze;
 • podnoszenie i standaryzacja poziomu ofert adresowanych do Seniorów;
 • wspieranie organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się;
 • niwelowanie stereotypów i budowanie pozytywnego wizerunku Seniorów;
 • tworzenie więzi i budowanie dialogu międzypokoleniowego;
 • rozwój wolontariatu i działalności mentorskiej, w tym międzypokoleniowej.