Wsparcie Fundacji TZU CHI z Tajwanu dla obywateli Ukrainy mieszkających w naszym mieście.

Fundacja TZU CHI z Tajwanu powstała w 1966 r. Skupia 10 mln członków wspierających działalność dobroczynną i edukacyjną w wielu państwach całego świata. Jej wolontariusze uczestniczyli przy udzielaniu pomocy ofiarom katastrof i wojen w ponad stu krajach. Obecnie Fundacja zaangażowała się również w pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce, którym w dniu 27 lipca 2022 r. w trakcie jednej w kilku uroczystych akcjii charytatywnych w Stegu Arenie w Opolu przekazała karty przedpłacone Sodexo o wartości 1000 zł. na każdego członka rodziny. Dodatkowo, każda osoba jako prezent otrzymała ciepły koc z logo fundacji TZU CHI. Udział w akcji charytatywnej Tajwańskiej Fundacji wzięło 197 osób z Ukrainy przebywających na terenie Kędzierzyna-Koźla, głównie matek z dziećmi, osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej. W celu zapewnienia transportu, zorganizowano 4 autokary, którymi obywatele Ukrainy zostali przywiezieni do Opola. Na miejscu została zweryfikowana ich tożsamość. W czasie trwania akcji charytatywnej uczestnicy zapoznali się z misją i celami Tajwańskiej Organizacji  Charytatywnej TZU CHI. Organizatorzy akcji zapewnili zajęcia dla dzieci, gdyż aby  uzyskać pomoc, konieczna była również obecność dzieci na tym wydarzeniu. W czasie akcji nie brakowało wzruszeń z okazanej wszystkim rozdzielonym przez wojnę rodzinom wyrazów współczucia i życzliwości oraz wzbudzania nadziei na pokój na Ukrainie i powrót do swojego kraju. Uczestnicy akcji mieli również możliwość ofiarowania datków na rzecz TZU CHI, które przekazane zostaną na działalność dobroczynną Fundacji. W Kędzierzynie-Koźlu przebywa około 1,5 tys. uchodźców, to duża liczba. Dlatego pomoc fundacji TZU CHI jest szczególnie cenna. Trudno było wybrać osoby, które rzeczywiście są w najtrudniejszej sytuacji. Weryfikacja odbiorców wsparcia była prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, a w akcję zaangażowane było także Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym Trampolina z Kędzierzyna-Koźla i wolontariusze.

W imieniu obdarowanych dziękujemy.