Adres:
ul. Piramowicza 27
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel./tax 077 482 32 73
Godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 7.00-16.00
środa: 7.00-18.00

Dom Dziennego Pobytu Nr 2 Magnolia jest ośrodkiem wsparcia działającym w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Ośrodek wsparcia świadczy pomoc w zakresie: terapii zajęciowej, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, zdrowotnej i edukacyjnej, a także w zakresie żywienia.
Z pomocy półstacjonarnej placówki korzystają osoby starsze i niepełnosprawne, które chcą spędzić wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności i nawiązywać kontakty.
Dom Dziennego Pobytu Nr 2 Magnolia rozpoczął swoją działalność  29 listopada 1991 roku, w budynku byłego żłobka. Placówka dysponuje łącznie 100 miejscami.

 

W ośrodku wsparcia prowadzone są różne formy aktywizacji. W ramach terapii zajęciowej realizowane były  projekty socjalne  np. komputerowy- Od clipartu do fotografii, historyczny- Bohater słuszny, czy niesłuszny, czytelniczy- Moja ulubiona książka, geograficzny- Nie ważne dokąd idziesz pamiętaj skąd pochodzisz . Organizowane są również projekty międzypokoleniowe z młodzieżą ze świetlicy socjoterapeutycznej Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu  –Babcia i dziadek do kochania oraz z instytucjami oświatowymi –Doświadczenie seniora, wigor juniora. Seniorzy mogą korzystać z prelekcji, spotkań tematycznych, warsztatów profilaktycznych i zdrowotnych. W działalność domu wpisane są wspólnie obchodzone święta religijne: Boże Narodzenie, Wielkanoc, jak również uroczystości o charakterze świeckim: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Matki i Ojca, Miejskie Obchody Dni Seniora i urodzinki seniorów.
Osoby starsze i niepełnosprawne objęte są opieką duchową przez księdza  z Parafii pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej.

 

Placówka swoim działaniem umożliwia rozwijanie zainteresowań podopiecznych, wychodząc poza ośrodek organizuje  przedsięwzięcia o zasięgu ponadlokalnym.
Od 2004 roku przy współpracy z Radami Osiedla: Stare Miasto, Południe, Zachód jesteśmy organizatorami Olimpiady Seniorów i Przedszkolaków Rywalizacja sportowa adresowana jest do Publicznych Przedszkoli Nr 12, 13, 14, 15,21 oraz seniorów ze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej i seniorów z ośrodka.
Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami Przeglądu Dorobku Artystycznego Ośrodków Wsparcia, który po raz pierwszy został zorganizowany w  2010 roku.  Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie i promocja twórczości artystycznej seniorów. Powyższe przedsięwzięcie umożliwiło wielu podopiecznym z ośrodków wsparcia skonfrontowanie własnych osiągnięć z osiągnięciami innych. Nagrodą w przeglądzie jest statuetka "Złota Maska MOPS".
Uczestnikami przeglądu są podopieczni: Domów Dziennego Pobytu z Kędzierzyna-Koźla, Zdzieszowic, Krapkowic i Opola, Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domu Pomocy Społecznej.
Rada Domu Magnolia przyznaje Honorowy Tytuł Serce Magnolii podopiecznym, którzy swoim działaniem kreują pozytywny wizerunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym.
W 2009  roku powstała grupa teatralna Kwiatki Magnolii. Grupa prezentowała swój repertuar podczas Międzynarodowego  Przeglądu Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej PUMA w Dąbrowie Górniczej, Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów –Nyska Senioriada  oraz w różnych przedsięwzięciach środowiska lokalnego.
Coraz liczniejsze występy rozniecają wśród naszych artystów pasję i obycie sceniczne.
Dom Dziennego Pobytu Nr 2 Magnolia propaguje  działalność turystyczną. W roku 2016 zorganizowano wyjazdy do  sanktuarium w Czernej, wycieczkę krajoznawczą do Olszowej i Moszczanki oraz do miejsc kultury: Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz do Filharmonii Opolskiej.
Dom Dziennego Pobytu Nr 2 Magnolia jest miejscem, gdzie można rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Wszystkim działaniom, które są podejmowane towarzyszy dewiza:

 

"Nie można pytać życia o sens, można mu tylko sens nadać…
Cała wielkość naszej przygody polega na życiu, które przychodzi do nas z pustymi rękoma, lecz opuścić nas może wzbogacone i przekształcone." 

 Romain Gary