W dniu 25.10.2022 roku liczna grupa seniorów z domów dziennego pobytu z terenu naszego miasta uczestniczyła w zorganizowanym w Opolu REGIONALNYM DNIU SENIORA – MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM. Całe przedsięwzięcie zorganizowane było w ramach projektu pt. „Opolski senior- zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Wszystkich uczestników w teatrze im. Jana Kochanowskiego przywitał Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła. Seniorzy obejrzeli liczne występy artystyczne oraz wzięli udział w prelekcjach prewencyjnych z udziałem przedstawicieli służb mundurowych, a także skorzystali z porad rehabilitacyjnych, badań i zasięgnęli informacji w punktach ZUS, NFZ.  Nie zabrakło również poczęstunku dla uczestników imprezy.