Gmina Kędzierzyn-Koźle weryfikuje zapotrzebowanie na usługi asystencji  celem ewentualnego przystąpienia  w roku 2024  do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024"

 

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS została wydłużona do dnia 30.09.2023 r. 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS, dla osób które otrzymały skierowanie, będzie wydawana od godziny 900 do 1300 w następujących dniach:

06.09.2023 r.
07.09.2023 r.
08.09.2023 r.

  • PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ  W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH WRAZ Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI. ODEBRANIE ŻYWNOŚCI PRZEZ INNĄ OSOBĘ WYMAGA PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego nastąpiła zmiana przepisów, które w okresie pandemii przedłużały orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w dn. 30.06.2023 r. przystąpił do realizacji projektu socjalnego „Bawimy się, gramy, moc radości mamy”

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

W dniu 6 czerwca 2023 r. w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom” odbyło się spotkanie integracyjno-sportowe pn.: "Planszówki na start" Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 12 maja 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 13:00

Dzień Matki tradycyjnie obchodzono we wszystkich ośrodkach wsparcia dziennego w Kędzierzynie-Koźlu.