Adres:
ul. Powstańców 26
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 483 28 76
Godziny pracy:

poniedziałek - piątek od 7:00 do 16:00
wtorek, środa - od 7:00 do 18:00

            Dom Dziennego Pobytu nr 1 "Pod Brzozą" powstał 3 listopada 1980 roku jako pierwszy tego typu ośrodek wsparcia na terenie województwa opolskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dostrzegając problem starzejącego się społeczeństwa wyszedł na przeciw oczekiwaniom i przyczynił się do podniesienia jakości życia ludzi starszych. Głównym celem powstania naszego ośrodka było stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca do przebywania osób starszych z terenu miasta

            Dom Dziennego Pobytu jest formą pomocy skierowaną przede wszystkim do osób starszych i niepełnosprawnych wspomagając je w prawidłowym funkcjonowaniu w ich środowisku lokalnym. Jesteśmy dla naszych podopiecznych "DRUGIM DOMEM", w którym nawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie, miło spędzając czas we własnym gronie. Oferujemy możliwość skorzystania z odpłatnych obiadów oraz nieodpłatnego uczestnictwa w organizowanych przez nas zajęciach o charakterze kulturalnym, oświatowo - edukacyjnym, rekreacyjnym, kulinarnym oraz rehabilitacyjnym i turystycznym.

            Zajęcia odbywające się w naszym domu uwzględniają możliwości i potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Szeroka gama propozycji stwarza możliwość aktywnego spędzanie czasu, rozwijania zainteresowań oraz nabywania nowych umiejętności, które pozwalają na reaktywację społeczną osób starszych. Przyczyniamy się do przeciwdziałania izolacji i samotności Seniorów. Staramy się stwarzać warunki do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Umożliwiamy uzupełnienie i poszerzenie wiedzy podczas zajęć edukacyjnych i warsztatowych.  Podopiecznym proponujemy między innymi korzystanie z gimnastyki w odpowiednio wyposażonej salce gimnastycznej, zajęć kulinarnych w postaci degustacji oraz kawiarenek z domowymi wypiekami. Oferujemy również zajęcia podtrzymujące sprawność intelektualną i manualną. Nasi Seniorzy biorą udział w konkursach plastycznych, grach stolikowych, Dyskusyjnym Klubie Seniora, gdzie omawiane są ciekawe artykuły z prasy specjalistycznej oraz z prasy lokalnej. Proponujemy również głośne czytanie książek. W ośrodku powstała Senioralna Amatorska Grupa Aktorska (SAGA), która zaprasza do spotkań z poezją i muzyką. Odbywają się seanse w  Filmowym Klubie Seniora – Kino Pod Brzozą gdzie mamy możliwość oglądania filmów i dyskutowania na ich temat. Nasi podopieczni uczestniczą w zabawach tanecznych, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych.       W  ośrodku wsparcia uroczyście obchodzimy tradycyjne święta i uroczystości kościelne i świeckie.
           Dom Dziennego Pobytu Nr 1 "Pod Brzozą" współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną, II Liceum Ogólnokształcącym i działającą przy szkole Grupą "Volontarius", Publicznym Przedszkolem Nr 2, Publicznym Przedszkolem Nr 5, Publicznym Przedszkolem Nr 22, Publiczną Szkołą Podstawową Nr 6, Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1.
Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w Domu Dziennego Pobytu Nr1 "Pod Brzozą" mają na celu aktywne towarzyszenie starości i dostarczanie pięknych przeżyć, które przyczynią się do ciągłego czerpania z uroków życia.