Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 43 b
47-224 KĘDZIERZYN-KOŹLE
tel. 77 48 11 880

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku 700 – 1500

 

Dom Dziennego Pobytu Nr 5 "Nasz Dom" jest ośrodkiem wsparcia, który funkcjonuje w ramach struktur organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Swoją działalność rozpoczął w listopadzie 2003 roku. Jest ważną placówką pomocy półstacjonarnej na mapie Pogorzelca – jednego z najstarszych demograficznie osiedli Kędzierzyna-Koźla.

"Nasz Dom" stanowi wspólnotę seniorów i osób niepełnosprawnych korzystających z odpłatnego wyżywienia w formie obiadu od poniedziałku do piątku oraz z nieodpłatnych zajęć aktywizujących. Naszym celem nadrzędnym jest zadbanie o realizację potrzeb niższego i wyższego rzędu, w tym potrzeb poznawczych, kulturalnych, towarzyskich i innych naszych podopiecznych.

Wśród najciekawszych form aktywizacyjnych, jakie realizujemy w „Naszym Domu” wymienić należy:

 • zajęcia rękodzieła, w tym ekorękodzieła,
 • warsztaty tworzenia woskowijek i świec sojowych,
 • zajęcia ruchowe oraz automasażu,
 • wspólne wyjścia do kina, na koncerty, do groty solnej, muzeum, kawiarni,
 • edukację w zakresie wyzwań współczesnego świata
  (profilaktyka zdrowotna, profilaktyka, zagrożeń, prelekcje z różnych dziedzin),
 • degustacje oraz czwartkową kawiarenkę z domowym ciastem,
 • realizację projektów we współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • warsztaty czerpania papieru,
 • spotkania integracyjne, zabawy taneczne,
 • uroczyste obchody świąt świeckich i kościelnych.


W ostatnim czasie nasze szczególne zainteresowanie budzi ekologia, która stała się motywem przewodnim wielu działań – warsztatów, prelekcji, projektów. Lubimy spędzać czas na wolnym powietrzu, dlatego wokół „Naszego Domu” tworzymy wyjątkową ekostrefę z ogrodem w skrzyniach, łąką kwietną, domkami dla owadów oraz samodzielnie wykonanymi meblami z palet. 

Za cel stawiamy sobie integrację ze środowiskiem lokalnym, dlatego nawiązujemy wspólne działania w formie wydarzeń, akcji społecznych, czy projektów partnerskich. Chętnie włączamy się w wydarzenia miejskie, jak festyny, jarmarki, koncerty.