Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 43 b
47-224 KĘDZIERZYN-KOŹLE
tel/fax 77 48 11 880

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku 700 – 1600
w tym środa: 700 – 1800

 

Dom Dziennego Pobytu Nr 5 "NASZ DOM" jest ośrodkiem wsparcia, który funkcjonuje w ramach struktur organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Swoją działalność rozpoczął w listopadzie 2003 roku. Jest ważną placówką pomocy półstacjonarnej na mapie osiedla POGORZELEC – jednego z najstarszych demograficznie osiedli Kędzierzyna-Koźla.

"NASZ DOM" jest przede wszystkim wspólnotą seniorów i osób niepełnosprawnych korzystających z odpłatnego wyżywienia oraz z nieodpłatnych zajęć aktywizujących. Celem naszych poczynań jest zaspakajanie potrzeb psychicznych niższego i wyższego rzędu, w tym potrzeb poznawczych, kulturalnych, towarzyskich i innych. Wszystkim działaniom, które są podejmowane towarzyszy dewiza: DODAWAĆ ŻYCIA DO LAT.

Dom Dziennego Pobytu Nr 5 objęty jest szczególną opieką ze strony Parafii pod wezwaniem św. Eugeniusza de Mazenod na Pogorzelcu. W każdą środę mają miejsce spotkania z księdzem oblatem, a w pierwszą środę miesiąca w naszym domu odprawiana jest msza święta z aktywnym udziałem seniorów. Jest to niezwykle ceniona przez osoby starsze forma ich duchowego rozwoju i towarzyszenia w jesieni życia.

  Seniorzy "NASZEGO DOMU" mają swój wybierany co dwa lata samorząd, który reprezentuje RADA DOMU. Jej zadaniem jest zagospodarowywanie wolnego czasu naszych podopiecznych jak również tworzenie warunków do zaspakajania specyficznych i niespecyficznych potrzeb osób w wieku senioralnym. Wśród wielu swoich działań Rada Domu na wniosek podopiecznych przyznaje tytuł Skrzydła DDP Nr 5 - tym pensjonariuszom, którzy swoim działaniem oraz postawą kreują pozytywny wizerunek ośrodka wsparcia w środowisku lokalnym, podnoszą poziom atrakcyjności różnych form aktywizacji seniorów, są pasjonatami w różnych dziedzinach i swoją pasją skutecznie zarażają innych, bądź też bezinteresownie świadczą pomoc osobom i rodzinom wymagającym wsparcia.

 • Laureatami I Edycji Tytułu SKRZYDŁA DOMU DZIENNEGO POBYTU NR 5 - 2008
  zostały panie: Kowalska Stanisława i Piechorowska Gizela
 • Laureatami II Edycji Tytułu SKRZYDŁA DOMU DZIENNEGO POBYTU NR 5 - 2009
  zostały panie: Józefa Smusz i Krystyna Czuba.
 • Laureatami III Edycji Tytułu  SKRZYDŁA DOMU DZIENNEGO POBYTU NR 5 - 2010
  zostały panie: Maria Kędziora i Józefa Chmurska
 • Laureatami IV Edycji Tytułu SKRZYDŁA DOMU DZIENNEGO POBYTU NR 5 - 2011
  zostali: pani Wiesława Huziuk i pan Roman Kurłowicz
 • Laureatami V Edycji Tytułu  SKRZYDŁA DOMU DZIENNEGO  POBYTU NR 5 - 2012 
  zostali: pani Jadwiga Barnaś i pan Antoni Stawarczyk.
 • Laureatami VI Edycji Tytułu SKRZYDŁA DOMU DZIENNEGO  POBYTU NR 5 - 2013 
  zostali: pani Celina Urbasik i pan Kazimierz Kaczmarek.
 • Laureatami VII Edycji  Tytułu SKRZYDŁA DOMU DZIENNEGO  POBYTU NR 5 – 2014  
  zostali: pan Leszek Pejski i pan Leszek Węgrzynowski.
 • Laureatami VIII Edycji Tytułu SKRZYDŁA DOMU DZIENNEGO POBYTU NR 5 – 2015
  zostali: pani Antonina Łaźniowska i pan Marek Stokłosa
 • Laureatami IX Edycji Tytułu SKRZYDŁA DOMU DZIENNEGO POBYTU NR 5 – 2016
  zostali: pani Zdzisława Haber i Agata Materla
 • Laureatami X Edycji Tytułu SKRZYDŁA DOMU DZIENNEGO POBYTU NR 5 – 2017
  zostały panie: Marianna Wojtala i Bronisława Gazda.
 • Laureatami XI Edycji Skrzydła Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” – 2018 
  zostały Panie: Stanisława Olejnik i Elżbieta Hałas.
 • Laureatami XII Edycji Skrzydła Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” – 2019 
  zostali:
  • Pani Maria Podgrodzka-Urbanowicz za wyjątkowe zaangażowanie w życie Domu, kreatywność,  twórczą inwencję a także za aktywny udział w realizacji międzypokoleniowych projektów edukacyjnych i socjalnych.
  • Pan Jan Nazarczuk za całokształt pracy na rzecz seniorów z „Naszego Domu”, podejmowanie inicjatyw integracyjnych i zaangażowanie w działalność Rady Domu.

W działania "NASZEGO DOMU" wpisane jest m.in. wspólne obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych. Urządzamy także uroczystości o charakterze świeckim, takie jak : Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dni Seniora i Andrzejki.

Prowadzona jest profesjonalna terapia zajęciowa. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne. Wielu naszych seniorów, zwłaszcza pań, z ogromną pasją realizuje się w tych zajęciach wykonując oryginalne kartki okolicznościowe, wyczarowując przepiękne prace w technice origami, w gipsie oraz wyjątkowej urody jaja wielkanocne w różnych: tradycyjnych i nowoczesnych technikach. Prace rękodzielnicze naszych podopiecznych wykonywane są według ich autorskich pomysłów. Warto podkreślić, iż wiele pań dopiero w "NASZYM DOMU" odkryło swoje możliwości i nauczyło się czegoś zupełnie nowego, co pochłonęło je tak bardzo, że stało się ich pasją.

Naszym seniorom głośno czytamy prasę oraz literaturę. Proponujemy im degustacje wspólnie przygotowywanych potraw, deserów i napojów, a w sezonie letnim wspólnie grillujemy.

Z Domem Dziennego Pobytu Nr 5 od kilku lat związana jest aktywność seniorów w zakresie gry w szachy. Sekcja szachowa odnosi wiele spektakularnych sukcesów podczas różnych zawodów szachowych o charakterze regionalnym i międzynarodowym oraz inspiruje do organizowania turniejów szachowych promujących grę w szachy w środowisku seniorów oraz  dzieci i młodzieży. Pasjonatów królewskiej gry zapraszamy do  współpracy.

W "Naszym Domu" istnieje grupa taneczna "Single" składająca się z kilku pań, które uwielbiają muzykę i taniec. Powstała grupa prezentuje swoje możliwości na licznych uroczystościach w "Naszym Domu" i przedsięwzięciach organizowanych w mieście. Zapraszamy miłośników tańca do naszej formacji tanecznej.
W 2014 roku powstała grupa recytatorska "Remedium" skupiająca miłośników poezji, która również otwarta jest na osoby o podobnej wrażliwości.
W każdy wtorek zapraszamy do naszej KAWIARENKI z kawą i z domowym ciastem.

W ramach działalności turystycznej organizujemy wczasy, wycieczki i pielgrzymki.

Wyjazdy zorganizowane w roku 2016 :

 • Bryksy – Dzień Skupienia o charakterze religijnym - pozostaje bez zmian,
 • Pielgrzymko-wycieczka do Sanktuarium Św. Rity w Głębinowie,
 • Krynica Zdrój  – wczasy rekreacyjne

Wyjazdy zorganizowane w roku 2017 : 

 • Bryksy - Dzień Skupienia
 • wycieczka do Paczkowa w ramach  Miejskich Obchodów Dni Seniora
  pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • wczasy rekreacyjne w Bukowinie Tatrzańskiej

Wyjazdy zorganizowane w roku 2018 :

 • Bryksy  - Dzień Skupienia
 • wczasy rekreacyjne w Świeradowie Zdroju

Dom Dziennego Pobytu Nr 5 "Nasz dom" jest współorganizatorem Integracyjnego Przeglądu Piosenki, którego XX – jubileuszowa edycja odbyła się we wrześniu 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Koźlu pt. "Wspomnień czar". Połączone zostały dwa jubileusze: XX Integracyjny Przegląd Piosenki 2016 i XX – lecie działalności Wolontariatu pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i Rady Osiedla "Pogorzelec".

W 2017 odbył się XI Integracyjny Przegląd Piosenki zorganizowany przez DDP Nr 5 i przebiegał pod hasłem „ Z przyrodą w tle”.
W 2018 roku Dom Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” był współorganizatorem XII edycji Integracyjnego Przeglądu Piosenki, a jego temat osadzony został w piosenkach disco polo. Wydarzenie to odbyło się z wykorzystaniem zasobów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu.


Działania pracowników profesjonalnie pomagających w DDP Nr 5 to również przykłady dobrych praktyk m.in.:

 • realizacja projektów socjalnych : kontynuacja: projektu systemowego: „Ile wezmę sam, tyle Tobie dam” , który realizowany jest we współpracy z Publicznym Przedszkolem Nr 11, Publiczną Szkołą Podstawową Nr 5 oraz projekty socjalne zainicjowane w roku 2018: „Seniorzy też aktorzy” wspólnie z Publicznym Przedszkolem Nr 6 i Niepublicznym Przedszkolem „Ochronka” a także projekt historyczny „Cudze chwalicie, swego nie znacie” pogłębiający wiedzę o mieście Kędzierzyn-Koźle;
 • rozwijająca się współpraca z grupą VOLONTARIUS działającą przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu i Drużyną Wędrowniczą Związku Harcerstwa Polskiego
  w Kędzierzynie-Koźlu.


Łącząc pokolenia i kreując pozytywny wizerunek starości współpracujemy z Publicznymi Przedszkolami Nr 6, Nr 11, Nr 23 i Katolickim Przedszkolem Niepublicznym "Ochronka" oraz Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Kędzierzynie-Koźlu. Rozwinięto współpracę z Dziennym Domem Pomocy Społecznej "Iskierka" w Raciborzu oraz Publicznym Przedszkolem im. Braci Grimm w Leśnicy. "NASZ DOM' ze swoją ofertą profesjonalnych zajęć aktywizujących seniorów zapobiega poczuciu osamotnienia, stanowi profilaktykę depresji, jest ośrodkiem wsparcia, w którym można uzyskać pomoc w postaci pracy socjalnej, gdzie można dystansować się od problemów i trudności dnia codziennego. To atrakcyjne miejsce spotkań osób w jesieni życia.