Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Dnia 1 października 2020 roku w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

W związku z narastającym kryzysem spowodowanym postępującą pandemią mogącą potęgować poczucie izolacji i wewnętrznego kryzysu, proponuję się skorzystanie z pomocy psychologicznej.

Szczególną grupa społeczną, która może odczuć skutki pandemii są seniorzy oraz ich rodziny. W rozwiązaniu  tej trudnej  sytuacji życiowej mogą pomóc specjaliści z dziedziny psychologii. Na terenie województwa opolskiego uruchomiono bezpłatne konsultacje psychologiczne. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/rozmowa-najlepszym-lekiem-na-samotnosc

Dodatkowo uruchomiono specjalną infolinią:

  • 509 456 581
  • 509 456 578

Kontakt z psychologiem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00.  Udzielane porady są bezpłatne.

W związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami na COVID-19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie –Koźlu poszukuje wolontariuszy chętnych do niesienia bezinteresownej pomocy.

Powróćmy jak za dawnych lat – Jesienna Metamorfoza Seniora

W dniu 21 września 2020 roku miała miejsce realizacja projektu pn. „Powróćmy jak za dawnych lat – Jesienna Metamorfoza Seniora”. Realizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym „Trampolina” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu do osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Paczki żywnościowe w miesiącu wrześniu 2020 roku odebrać można w magazynie przy ulicy Głubczyckiej 5b w dniach 08, 09 i 10 września 2020 r. w godzinach  9.00 – 13.00. Dodatkowe informacje można uzyskać u pracownika socjalnego.

Temat przewodni IX edycji: Pokoleniowy Klub Filmowy

W okresie od września 2019 r. do marca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu realizował projekt socjalny p.n. CzyściMY, skierowany do osób i rodzin pozostających w najtrudniejszej sytuacji materialno-bytowej.

Uruchamiamy funkcję Kuriera Społecznego

Paczki żywnościowe w miesiącu kwietniu 2020 roku nie będą wydawane w magazynie przy ulicy Głubczyckiej 5b a będą dostarczane pod adres zamieszkania. W dniach 7, 8, 9 `kwietnia należy bezwzględnie przebywać w domu i oczekiwać  na dostawę.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem  572 444 363 bądź u pracownika socjalnego.

Z uwagi na wzrastające zagrożenie koronawirusem uprzejmie informujemy, iż od dnia 12.03.2020 r. osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, mogą zrealizować go w formie telefonicznej.

W powyższej sprawie będzie się kontaktował z Państwem doradca klienta.