Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w okresie pandemii faktury i rachunki w ramach rozliczenia stypendium szkolnego należy składać od 16.11.2020 roku do 14.12.2020 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „STYPENDIUM SZKOLNE” bądź do urny na dokumenty znajdującej się na parterze budynku Ośrodka (przy wejściu):

-  w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

bądź wysłać za pośrednictwem poczty.

W razie pytań prosi się o kontakt pod wskazany numer telefonu:  77 483 20 63 wew. 208.

 

W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej (dochód netto na członka rodziny), prosi się o pozostawienie dodatkowo pisemnego oświadczenia opisującego zmianę sytuacji rodzinnej wraz z podpisem. Wniesione oświadczenia będą rozpatrywane na bieżąco.

Wszystkie faktury i rachunki będą realizowane tylko na przelewy bankowe, w związku z tym prosi się, aby do dokumentacji dołączyć aktualny numer konta, na który ma zostać przekazana należność za poniesione wydatki, jeżeli jest inny niż na złożonym wniosku o stypendium szkolne.