W okresie od września 2019 r. do marca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu realizował projekt socjalny p.n. CzyściMY, skierowany do osób i rodzin pozostających w najtrudniejszej sytuacji materialno-bytowej. Założeniem pomysłodawców było podniesienie jakości codziennego życia beneficjentów poprzez wyposażenie ich w zestaw środków czystości i artykułów kosmetycznych. Poprawa wizerunku, wzrost poziomu higieny osobistej oraz większa dbałość o swoje otoczenie stały się wymiernymi efektami przedsięwzięcia. Dzięki zaangażowaniu się w akcję ponad dwudziestu darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych,
ze wsparcia skorzystało łącznie 98 osób i rodzin - mieszkańców Kędzierzyna–Koźla.

Serdeczne podziękowania za włączenie się w realizację projektu kierujemy
do następujących podmiotów:

Związek Międzygminny Czysty Region w Kędzierzynie - Koźlu
Dom Dziennego Pobytu Nr 5 w Kędzierzynie - Koźlu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie - Koźlu
Dom Dziennego Pobytu Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu
Publiczne Przedszkole Nr 10 w Kędzierzynie - Koźlu
Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kędzierzynie - Koźlu
Urząd Skarbowy w Kędzierzynie - Koźlu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kędzierzynie - Koźlu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 w Kędzierzynie - Koźlu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kędzierzynie - Koźlu
Publiczne Przedszkole Nr 11 w Kędzierzynie - Koźlu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kędzierzynie - Koźlu
Grupa Azoty w Kędzierzynie - Koźlu
Publiczne Przedszkole Nr 22 w Kędzierzynie – Koźlu

oraz osoby prywatne