Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu do osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Paczki żywnościowe w miesiącu wrześniu 2020 roku odebrać można w magazynie przy ulicy Głubczyckiej 5b w dniach 08, 09 i 10 września 2020 r. w godzinach  9.00 – 13.00. Dodatkowe informacje można uzyskać u pracownika socjalnego.

Temat przewodni IX edycji: Pokoleniowy Klub Filmowy

W okresie od września 2019 r. do marca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu realizował projekt socjalny p.n. CzyściMY, skierowany do osób i rodzin pozostających w najtrudniejszej sytuacji materialno-bytowej.

Paczki żywnościowe w miesiącu kwietniu 2020 roku nie będą wydawane w magazynie przy ulicy Głubczyckiej 5b a będą dostarczane pod adres zamieszkania. W dniach 7, 8, 9 `kwietnia należy bezwzględnie przebywać w domu i oczekiwać  na dostawę.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem  572 444 363 bądź u pracownika socjalnego.

Z uwagi na wzrastające zagrożenie koronawirusem uprzejmie informujemy, iż od dnia 12.03.2020 r. osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, mogą zrealizować go w formie telefonicznej.

W powyższej sprawie będzie się kontaktował z Państwem doradca klienta.

W dniu 21.02.2020 r. seniorzy z DDP Nr 5 „Nasz dom” wraz z instruktorem d.s. kulturalno-oświatowych uczestniczyli w wernisażu wystawy malarskiej, znakomitej malarki Róży Wierzbickiej, pt. „Wewnętrzna przestrzeń”.

W dniu 19.02.2019 roku seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” mieli okazję zwiedzić Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji. 

W dniu 24.01.2019 roku w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” miał miejsce „Noworoczny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”.

W dniu 6 lutego 2020 roku o godzinie 14.00 w Domu Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos” miało miejsce spotkanie z przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Pacjenta Panią Małgorzatą Błaszczyk.