Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu bierze udział w kampanii społecznej „Ratuj bo możesz”. W budynku przy ul. Reja 2a, w którym znajduje się siedziba tut. Ośrodka na III i  IV piętrze w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  znajdują się 2 defibrylatory. Instytucja ta włączyła się w akcję Gminy m.in. informując swoich pacjentów o miejscu zainstalowania urządzenia i zasadach korzystania.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach realizowanego projektu „Rozwój lokalny”, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 pod nazwą „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” planuje propagowanie działań związanych z ratowaniem życia poprzez organizację spotkań/warsztatów/szkoleń dla mieszkańców miasta  w tym podopiecznych np. domów dziennego pobytu  z zasad udzielania pierwszej pomocy w tym obsługi defibrylatorów. Planujemy organizację 10-12 spotkań w poszczególnych miesiącach skierowanych zarówno do najstarszych mieszkańców miasta jak i dzieci i młodzieży. Kolejnym krokiem będzie zakup defibrylatora do Gminnego Centrum Seniora (GCS). Jest to spowodowane bezpieczeństwem osób korzystających z GCS gdyż główną grupą docelową GCS są osoby w wieku senioralnym. Jednym ze schorzeń związanych z wiekiem są problemy z układem krążenia. Zatrzymanie krążenia stanowi jedną z głównych przyczyn śmierci. Posiadanie defibrylatora pozwoli jak najszybciej i jak najbardziej efektywnie przynieść pomoc osobie potrzebującej. Po zatrzymaniu krążenia ważna jest każda minuta. Defibrylator w znaczący sposób stanowi pomoc dla osoby, która udziela pierwszej pomocy, ale i jego obecność zwiększa szanse na to, że zostanie przywrócony naturalny rytm serca.

Defibrylator AED (ang. Automated External Defibrillator) to urządzenie medyczne, które służy do wykonywania defibrylacji podczas nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenia te są bardzo skuteczne i łatwe w użyciu, ze względu na fakt, że użytkownik prowadzony jest poprzez instrukcję głosową. Po otwarciu defibrylatora wystarczy nacisnąć zielony przycisk, a urządzenie powie nam wszystko, co mamy dalej zrobić.

Tu znajdziesz sprzęt AED

mapa defibrylatory

 

plakat promujący kampanię społeczną „Ratuj bo możesz”