bank zywnosci

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 
będzie wydawana od godziny 900 do 1300 w następujących dniach:

18.05.2022 r.
19.05.2022 r.
20.05.2022 r.

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ  W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH  PO OTRZYMANIU SKIEROWANIA!!!

UWAGA! Nastąpiła zmiana lokalizacji punktu wydawania żywności.
Aktualny adres to ul. Tuwima 26/III (wejście od strony sklepów) Kędzierzyn-Koźle, osiedle Blachownia.

 

mapka