W czasie pandemii zrobienie zakupów czy zrealizowanie innych czynności wymagających wyjścia z domu jest utrudnione, przede wszystkim dla osób powyżej 70. roku życia.

„Wspieraj seniora” to rządowy program dedykowany osobom powyżej 70. roku życia w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 w związku z utrzymującym się stanem epidemii na terenie naszego kraju. Gmina Kędzierzyn-Koźle przystąpiła do realizacji programu i usługę tę będzie dla Państwa wykonywał tut. MOPS. Pomoc ma polegać na wsparciu osób starszych przez wolontariuszy lub organizacji pozarządowych poprzez wykonywanie takich czynności, jak dostarczanie zakupów, leków i innych działań. Dlatego zachęcamy seniorów do zgłaszania się do programu.

  • Senior może się sam zgłosić.
  • Może go zgłosić osoba z jego otoczenia, która wie, że będzie on potrzebował pomocy.

Seniorów zainteresowanych pomocą zapraszamy to kontaktu za pośrednictwem  infolinii pod numerem 22 505 11 11, przez którą osoba informuje o swoich potrzebach. Następnie pracownicy infolinii odsyłają sprawę z numerem telefonu do lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Następnie poprzez specjalną platformę (Centralna Aplikacja Statystyczna) pracownicy MOPS znajdują dane seniora, kontaktują się z nim i weryfikują jego potrzeby.

W związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami na COVID-19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie–Koźlu poszukuje wolontariuszy, organizacje pozarządowe chętne do niesienia bezinteresownej pomocy. Zainteresowanych chęcią niesienia pomocy zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony www.wspierajseniora.pl (zakładka–dla wolontariusza) lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikami socjalnymi Zespołu ds. pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- 77/4837723 wew. 101 lub 103.