W dniu 6 czerwca 2023 r. w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom” odbyło się spotkanie integracyjno-sportowe pn.: "Planszówki na start" Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 12 maja 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 13:00

Dzień Matki tradycyjnie obchodzono we wszystkich ośrodkach wsparcia dziennego w Kędzierzynie-Koźlu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

W dniach 28-30 marca 2023 roku przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu uczestniczył w warsztatach dotyczących standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanego i wdrożonego w ramach projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi''.

Jak co roku - z początkiem marca - w naszych domach dziennego pobytu celebrowaliśmy uroczyście Dzień Kobiet. Wiadomo nam, że kobieca natura jest przebogata i pełna zaskoczeń, dlatego też nasze świętowanie takie było – na wpół radosne i zabawne, na wpół poważne i refleksyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu prezentuje portal

www.bliskochorego.pl

Dnia 27 marca 2023 r. na Cmentarzu Komunalnym w Kędzierzynie-Koźlu (Cmentarz Kuźniczka)
odbędzie się pochówek 5 dzieci martwo urodzonych.
Pogrzeb rozpocznie się o godz. 9:00 w Kaplicy Cmentarnej,
skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Dzieci Nienarodzonych.

Informujemy, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle  przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023. Jest to Program  Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w 
 ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

14 lutego to data, która wszystkim kojarzy się z miłością i sercem.