W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego nastąpiła zmiana przepisów, które w okresie pandemii przedłużały orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

Co oznacza zmiana przepisów?

  • Wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upłynął 6 sierpnia 2023 r. nie są już przedłużane z urzędu. Osoby, które posiadają takie orzeczenie będą musiały złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  • Jeżeli klient otrzymuje świadczenia z MOPS, które uzależnione są od orzeczenia, aby nadal je otrzymywać, powinien złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności niezbędne jest do ubiegania się o następujące świadczenia:

  • świadczenia z pomocy społecznej, np. zasiłek stały, zasiłek okresowy,
  • świadczenia rodzinne i opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek do zasiłku rodzinnego na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego,
  • wsparcie w ramach opieki wytchnieniowej,
  • wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością,

O wydanie aktualnego orzeczenia będą musiały również wystąpić osoby, których orzeczenia zostały wydłużone w czasie pandemii na podstawie tzw. ustawy covidowej. Orzeczenia te będą traciły ważność stopniowo, w trzech terminach, w zależności od tego, kiedy pierwotnie miały utracić swoją ważność.

Do kiedy ważne jest orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności?

  1. Jeżeli orzeczenie wygasło w okresie od 12 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – orzeczenie zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 roku;
  2. Jeżeli orzeczenie wygasło w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – orzeczenie zachowuje ważność do 31 marca 2024 roku;
  3. Jeżeli orzeczenie wygasło w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 sierpnia 2023 roku – orzeczenie zachowuje ważność do 30 września 2024 roku.

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenia, legitymacje osoby z niepełnosprawnością dla mieszkańców Kędzierzyna - Koźla wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w Kędzierzynie – Koźlu . PZON przyjmuje mieszkańców Kędzierzyna - Koźla w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Doktora Judyma 5, tel. (77) 405 27 85.