bank zywnosci

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS została wydłużona do dnia 30.09.2023 r. 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS, dla osób które otrzymały skierowanie, będzie wydawana od godziny 900 do 1300 w następujących dniach:

06.09.2023 r.
07.09.2023 r.
08.09.2023 r.

  • PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ  W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH WRAZ Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI. ODEBRANIE ŻYWNOŚCI PRZEZ INNĄ OSOBĘ WYMAGA PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA.

UWAGA! Lokalizacja punktu wydawania żywności: aktualny adres to ul. Tuwima 26/III (wejście od strony sklepów) Kędzierzyn-Koźle, osiedle Blachownia.

mapka