Dnia 25 marca 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Kędzierzynie-Koźlu

(Cmentarz Kuźniczka) odbędzie się pochówek 45 dzieci martwo urodzonych.
Pogrzeb rozpocznie się o godz. 9:00 w  Kaplicy Cmentarnej,
skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Dzieci Nienarodzonych


LOKALIZACJA GROBU:

Cmentarz Komunalny w Kędzierzynie-Koźlu (Cmentarz Kuźniczka), kwatera nr 1

grafika dekoracyjna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu bierze udział w kampanii społecznej „Ratuj bo możesz”.

Corocznie 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. W ten wyjątkowy i szczególny dzień, również i w naszych ośrodkach wsparcia odbyło się szereg uroczystości oraz spotkań.

Informujemy, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle  przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Jest to Program  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w  ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Informujemy, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle  przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Jest to Program  Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w 
 ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Miłość o wiek nie pyta… w domach dziennego pobytu również obchodzono Dzień Świętego Walentego. Tradycyjnie, w ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi instytucjami odbyła się wymiana „walentynkowych upominków”. Miał miejsc konkurs telefoniczny wiedzy o tym święcie oraz plebiscyt na wiersz o miłości.

Dzień Babci i Dzień Dziadka to niewątpliwie jedne z najpiękniejszych świąt świeckich w ciągu roku. W domach dziennego pobytu funkcjonujących w naszym mieście celebrowano je jak zwykle z dużym zaangażowaniem.

W dniu 28 grudnia 2021 roku odbyło się wręczenie tytułu  „Niezapominajki MOPS 2021”. Z uwagi na obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej uroczystość miała formę bardziej kameralną niż w latach ubiegłych.

W trosce o najmłodszych, mimo wszelkich starań dotyczących kontynuacji tradycji wspólnego spędzania czasu na zabawach związanych z tradycją świąt Bożego Narodzenia, tegoroczny zakres edycji Magicznych Mikołajek został ograniczony. Powodem jest zataczająca coraz szersze kręgi epidemia  Covid-19.