Informujemy, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle  przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Jest to Program  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 
 ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym. Program dedykowany jest dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
    i edukacji,
  • osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
    - o stopniu znacznym lub,
    - o stopniu umiarkowanym albo,
    - traktowane na równi do ww. wymienionych

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj


fundusz solidarnosciowy asystent2