Informujemy, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle  przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Jest to Program  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w  ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Za nami dwa piękne dni o których zawsze warto pamiętać. Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta, w których doceniamy i dziękujemy im za ofiarowane serce, dobroć i miłość, nieustanny trud i poświęcenie.

Wymagania niezbędne

  • Wykształcenie wyższe
  • Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia terapii uzależnień ( certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień )

W dniu 25.10.2022 roku liczna grupa seniorów z domów dziennego pobytu z terenu naszego miasta uczestniczyła w zorganizowanym w Opolu REGIONALNYM DNIU SENIORA – MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM.

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dnia 17 października 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Kędzierzynie-Koźlu

(Cmentarz Kuźniczka) odbędzie się pochówek 4 dzieci martwo urodzonych.
Pogrzeb rozpocznie się o godz. 9:00 w  Kaplicy Cmentarnej,
skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Dzieci Nienarodzonych


LOKALIZACJA GROBU:

Cmentarz Komunalny w Kędzierzynie-Koźlu (Cmentarz Kuźniczka), kwatera nr 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przyjął zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie do udziału w konferencji online pt. „Możliwość wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich”, które odbyło się w dniu 16.09.2022r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, serdecznie zaprasza na Piknik Rodzinny - Dni Seniora, organizowane przez Miejską Radę Seniorów, który odbędzie się na przystani Szkwał 16 września 2022 roku w godzinach od 16:00 do 19:00

W dniu 30 sierpnia 2022 r. zakończyła się realizacja projektu socjalnego pn. „Seniorzy we wspólnocie – podróże po krajach UE”. Działanie miało charakter partnerski, zaangażowane w jego wdrażanie były trzy podmioty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu (Dom Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom”), Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym „Trampolina”.