Gmina Kędzierzyn-Koźle weryfikuje zapotrzebowanie na usługi opieki wytchnieniowej celem ewentualnego przystąpienia w roku 2024 do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W związku z powyższym ogłasza się nabór deklaracji wstępnych do udziału w ww. Programie. Liczba osób zakwalifikowana do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, będzie zależna od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu. Zakłada się realizacją Programu w dwóch formach, tj.

  • świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności).

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie wstępnej deklaracji osoby zainteresowanej udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 do dnia 10.11.2023 roku :

  • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Raja 2A,
  • drogą emaliową : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Limit godzin i dób opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku wyniesie nie więcej niż:

  • 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
  • 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Uczestnik, któremu przyznana zostanie pomoc w postaci usług opieki wytchniniowej nie będzie ponosił odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają założenia określone w Programie, który dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024


DO POBRANIA: