Decyzją Kapituły Laureatami tytułu „NIEZAPOMINAJKI MOPS” 2017  X  Edycji zostali:

1. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte  w Kędzierzynie-Koźlu  Dyrektor Agnieszka Kossakowska – za prospołeczną postawę i społeczne zrozumienie solidarności międzypokoleniowej, propagowanie wolontariatu oraz zaangażowanie w organizację przedsięwzięć na rzecz i dla seniorów.