Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza organizacje pozarządowe do pomocy w organizacji dystrybucji artykułów spożywczych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w Podprogramie 2023.

Zainteresowane organizacje proszone są o kontakt na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 77 483 48 48:

 • Pani Dagmara Gondek-Gibasiewicz - wew. 112,
 • Pani Kornelia Tomanek - wew. 113

I N F O R M A C J A 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że żywność w ramach

Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w tym dla zakwalifikowanych obywateli Ukrainy, którzy otrzymali skierowanie, będzie wydawana od godziny 900 do 1300 w następujących dniach:


21.08.2024 r.
22.08.2024 r.
23.08.2024 r.

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ  W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH  PO OTRZYMANIU SKIEROWANIA!!!

Informujemy, że artykuły żywnościowe mają swój termin ważności. W przypadku gdy nie zostaną odebrane przez osoby posiadające skierowanie we wskazanych terminach, zostaną rozdysponowane pozostałym potrzebującym.

UWAGA! Nastąpiła zmiana lokalizacji punktu wydawania żywności. Aktualny adres to ul. Tuwima 26/III (wejście od strony sklepów) Kędzierzyn-Koźle, osiedle Blachownia.

 Zrzut ekranu 2024 07 23 o 14.59.01


 

 naglowek1

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy żywnościowej w ramach Funduszy Europejskich Na Pomoc Żywnościową

Na terenie całej Polski rusza największy program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027. W Kędzierzynie-Koźlu jest on realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Bankiem Żywności w Opolu

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające ustawowe kryteria, których dochód nie przekracza 2 056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

W tym roku Banki Żywności przekażą wszystkim współpracującym organizacjom 21 000 ton żywności. W ten sposób w tym roku wsparcie trafi do ponad 644 000 osób. Ta pomoc przełoży się na około 2 000 000 paczek żywnościowych i około 700 000 posiłków, które trafią bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących.

Do uzyskania pomocy potrzebne jest skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej - tłumaczy Beata Ciepła, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. - Ten program jest niezwykle ważnym krokiem w walce z problemem niedożywienia i ubóstwa w Polsce. Dzięki Funduszom Europejskim na Pomoc Żywnościową możemy skuteczniej przekazywać bezpłatną pomoc żywnościową.

Drugim elementem działań, związanych z programem Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową, są działania towarzyszące - różnego rodzaju warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne. Celem działań towarzyszących jest edukacja i integracja osób korzystających z bezpłatnej pomocy żywnościowej. W ramach działań zaplanowanych na 2024 roku odbędzie się około 5 000 aktywności, w których weźmie udział aż 60 000 osób.

Więcej informacji na temat programu Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową jest dostępnych na stronie: https://fepz.bankizywnosci.pl/ 

O Federacji Polskich Banków Żywności 

Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca 31 Banków Żywności w całej Polsce. Każdy z nich codziennie odbiera ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, które następnie trafiają do organizacji pomocowych, np. jadłodajni, świetlic środowiskowych, hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek:  www / Facebook / Instagram 

 

plakat2024 1 

 

 


 

Program zywnosc mops

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ w Federacji Polskich Banków Żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

 

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027-PODPROGRAM 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w dniu 8.09.2023 r. zostały opublikowane wytyczne do realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023.

Banki Żywności, w tym Bank Żywności w Opolu  realizują program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 • Program realizowany jest w okresie 09.2023-10.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 04-10.2024 r.

Cel programu:

 • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie działań towarzyszących mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.

Zadania i działania realizowane w programie:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Organizacji Partnerskiej Regionalnej oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
 • przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

Grupa docelowa:

 • z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 2056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1590,00 PLN dla osoby w rodzinie.
 • pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewidziane efekty i rezultaty:

Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą.

Informacja dotycząca terminu wydawania żywności będzie zamieszczona na stronie internetowej tut. Ośrodka.

 

Jak pomagamy

 

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.