bank zywnosci

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS została wydłużona do dnia 30.09.2023 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS, dla osób które otrzymały skierowanie, będzie wydawana od godziny 900 do 1300 w następujących dniach:

06.09.2023 r.
07.09.2023 r.
08.09.2023 r.

  • PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ  W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH WRAZ Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI. ODEBRANIE ŻYWNOŚCI PRZEZ INNĄ OSOBĘ WYMAGA PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA.

UWAGA! Lokalizacja punktu wydawania żywności: aktualny adres to ul. Tuwima 26/III (wejście od strony sklepów) Kędzierzyn-Koźle, osiedle Blachownia.

mapka

 

W dniach 10-26 stycznia 2023 r. prowadzony będzie nabór beneficjentów do korzystania z POPŻ Podprogram 2021 Plus. Osoby chcące skorzystać ze wsparcia w formie artykułów spożywczych mogą kontaktować się z pracownikiem socjalnym z rejonu celem zakwalifikowania. Osoby, które zgłoszą się po 26 stycznia 2023 r. nie zostaną zakwalifikowane.

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2023 R.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

25

24

27

25

25

26

25

25

26

25

27

20

ŚWIADCZENIA
RODZINNE

24

23

24

24

24

23

24

24

25

24

24

19