I N F O R M A C J A

    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016  będzie wydawana przez
Akcję Humanitarną „Życie” przy ul. Głubczyckiej 5b
 od godziny 9.00 do 13.00 w następujących dniach:


12.12.2017 r.
13.12.2017 r.
14.12.2017 r.
15.12.2017 r.

 

 PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ  W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH  PO OTRZYMANIU SKIEROWANIA!!!