17 września w siedzibie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom” odbyła się kolejna edycja turnieju szachowego osób starszych i niepełnosprawnych pn. VII Turniej Szachowy Instytucji Pomocy Społecznej 2021. Organizatorami tegorocznego wydarzenia były: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Osiemnastu zawodników reprezentujących różne instytucje pomocy społecznej z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w dziewięciu rundach konkurowało o zajęcie najwyższych miejsc i otrzymanie pucharów oraz atrakcyjnych nagród. Zmagania sportowe szachistów odbywały się w duchu fair-play i przyjaznej atmosferze. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.