W dniu 14 lipca 2021 r. seniorzy – mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, w tym podopieczni placówek wsparcia dziennego, wzięli udział w Dniu Skupienia – Bryksy 2021 organizowanym przez Dom Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom”. W ramach tego wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dedykowanej seniorom mszy świętej, skorzystali z sakramentu pokuty oraz otrzymali szczególne błogosławieństwo lurdzkie.

Bryksy to miejsce, do którego pielgrzymują ludzie z całej Polski, w tym m.in. z powodu świętego źródełka. Zgodnie z przekazami, woda z niego ma właściwości uzdrowicielskie, szczególnie w schorzeniach wzroku. Pielgrzymujący seniorzy chętnie skorzystali z jej cudownej mocy. Po mszy świętej przyszedł czas na indywidualną modlitwę i spotkanie w Pustelni, które miało charakter integracyjny.