Hura! Hura! RUCH TO ZDROWIE ! - i po to zdrowie sięgnęło 30 seniorów z domów dziennego pobytu mieszczących się na terenie naszego miasta.  Przez pięć dni aktywnie uczestniczyli w zorganizowanym przez Dom Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos”  przedsięwzięciu pt. „MARATON ZDROWIA W PIĘCIU ODSŁONACH”. Ku zadowoleniu wszystkich uczestników formy zajęć były dostosowane do możliwości seniorów i osób niepełnosprawnych, a odbywały się pod czujnym okiem instruktorów z Infiniti Fitness Club oraz Pana Jana Węgrzyna, nauczyciela wychowania fizycznego z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19.  Dodatkowym walorem maratonu było spotkanie z dietetykiem Panem Tomaszem Saska, który promował zdrowy sposób odżywiania i zadeklarował uczestnikom pomoc w doborze diety.  Bardzo nas cieszy, że tylu seniorów zdecydowało się na udział w naszym przedsięwzięciu, gdyż uczestnicy niejednokrotnie sygnalizowali, że po raz pierwszy wykonywali określone ćwiczenia lub korzystali ze strefy Tężni, aktywnych stref naszego miasta, Strefy Ochrony Bioróżnorodności a także z basenów na kąpielisku „Wodne oKKo”. Promowanie takiej formy spędzania czasu wolnego spodobało się seniorom i były osoby, które deklarowały samodzielną kontynuację ćwiczeń lub spacerów z kijkami. Poprzez wieloletnią pracę z seniorami i osobami niepełnosprawnymi wiemy jakie to było wyzwanie dla uczestników naszego maratonu, dlatego w nagrodę za podjęty trud wszyscy otrzymali statuetki, dyplomy i bidony, które osobiście wręczyły: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu Pani Marzena Nikel oraz Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu Pani Jolanta Goliat. Liczymy na to, że w przyszłości uda nam się zorganizować podobne imprezy promujące aktywny tryb życia dla osób starszych i niepełnosprawnych tym bardziej, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe i część naszych działań została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

 

„MARATON ZDROWIA W PIĘCIU ODSŁONACH”

Dzień I 

Spacer edukacyjny w Centrum Ochrony Bioróżnorodności oraz zajęcia rekreacyjne na kompleksie basenowym „Wodne oKKo” - os. Azoty

Dzień II

Marsz z kijkami (z trenerem) – os. Piastów zbiórka  przy budynku Infiniti Fitness Club

Dzień III

Tężnia – strefa zdrowia (z trenerem) – os. Piastów zbiórka przy Tężni na os Piastów

Dzień IV

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (z trenerem) w strefie aktywności – os. Piast zbiórka  strefa aktywności przy Al. Jana Pawła II przy szkole

Dzień V

Na sportowo w Infiniti Fitness Club – zajęcia z trenerem na dużej sali oraz spotkanie z dietetykiem. Podsumowanie projektu – os. Piastów -  INFINITI Fitness Club Al. Jana Pawła II