W okresie 22 kwietnia – 16 czerwca 2021 r. trwała realizacja międzysektorowego projektu „Pokaż kulturę i dbaj o naturę”. Zaangażowane podmioty: Dom Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom” funkcjonujący w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Związek Międzygminny „Czysty Region”, dzięki strumieniowi edukacyjnych, uświadamiających i aktywizujących działań, dążyły do podniesienia świadomości najstarszych mieszkańców miasta w zakresie idei „zero waste” i „less waste” – czyli życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym przez ograniczenie działań niszczących naturę. W ramach projektu seniorzy uczestniczyli w prelekcjach, warsztatach szycia ekotoreb i wykonywania woskowijek, wzięli udział w konkursie na ekologiczny wiersz, rozwiązywali krzyżówki ekologiczne, a także przygotowali własne filmiki o tym, jak być eko. Punktem kulminacyjnym tego kilkumiesięcznego przedsięwzięcia był happening ekologiczny w dniu 16.06.2021 r., podczas którego mieszkańcy miasta skorzystali z szeregu zabaw i quizów z nagrodami przy okazji zorganizowanej przez Związek Międzygminny „Czysty Region” wymiany elektroodpadów na sadzonki drzew oraz nasiona łąki kwietnej.