W Polsce ponad 500 tys. osób żyje z objawami otępienia (demencji), a wśród nich 300 tysięcy ma chorobę Alzheimera. To zwykle osoby starsze – nasi rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, znajomi. Otępienie stopniowo odbiera wszystkie dotychczasowe umiejętności, prowadząc do niepełnosprawności. Ale osoby żyjące z otępieniem nadal słyszą, widzą i czują. Mają ograniczenia spowodowane otępieniem, a w związku z tym także szczególne potrzeby. Im lepiej zrozumiemy ich potrzeby, tym lepiej będziemy mogli im pomóc. Każda osoba jest inna, ma za sobą różne doświadczenia, własną historię, dokonania i zainteresowania. Przebieg choroby otępiennej nie jest identyczny, a objawy otępienia mogą być u każdego różne, w zależności od wieku i zaawansowania choroby. Osoby żyjące z chorobą otępienną bardzo potrzebują, aby dostrzegać w nich to, co potrafią robić, a nie to, czego nie umieją. Potrzebują, żeby widzieć w nich ludzi, a nie chorobę. Osoba z chorobą otępienną wymaga indywidualnego podejścia, a nie prostego zaklasyfikowania jako osoba z niepełnosprawnościami.

Najczęściej opiekunem jest  współmałżonek lub dorosłe dziecko.  Jednak bez wsparcia innych nie będzie w stanie przez kilkanaście lat, przez całą dobę, samodzielnie opiekować się chorym.
Ma prawo prosić o pomoc i zastępstwo w opiece, również innych członków rodziny, przyjaciół, znajomych lub sąsiadów i powinien z tego prawa korzystać. Choroba nie jest powodem do wstydu i izolowania się.

Pamiętajcie, żeby być dobrym opiekunem, trzeba zadbać także o zaspokojenie własnych potrzeb , a do tego potrzebna jest pomoc otoczenia. Bardzo ważne jest wsparcie opiekuna np. poprzez możliwość czasowego, krótkoterminowego umieszczenia chorego w całodobowej placówce lub ośrodku dziennego pobytu na zasadzie opieki wytchnieniowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oferuje właśnie taką pomoc w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym w Domu Dziennego Pobytu Nr 3 „Radość” przy ul. Grabskiego 6 na osiedlu Azoty.

Alzheimer Polska – związek organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich uprzejmie zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. W tym celu przygotowali  materiały (ulotkę i broszurę), które w prosty sposób opisują zagadnienie.

WWW.RPO.GOV.PL/PL/KATEGORIATEMATYCZNA

CHOROBA-ALZHEIMERA

WWW.ALZHEIMER-POLSKA.PL

do pobrania:

ULOTKA

BROSZURA