Dom Dziennego Pobytu Nr 1 ,,Pod Brzozą" zaprosił seniorów do udziału w ,,Konkursie Wielkanocnym". Chętne osoby przygotowały w swoich domach prace wykonane w różnych technikach. Wśród dostarczonych prac wyłoniono dwie, którym przyznano wyróżnienia oraz nagrody. W dniu 29 marca 2021 roku zostały ogłoszone wyniki: za własnoręcznie wykonane dekoracje wielkanocne wyróżnione zostały Pani Eleonora Augustyniak oraz Pani Józefa Chmurska. Laureatki otrzymały nagrody rzeczowe – lampki nocne ufundowane przez sponsora.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.