XII Miejskie Obchody Dni Seniora za nami
W dniach 7-10 maja 2019 roku z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu seniorzy znaleźli się kolejny już raz w centrum zainteresowania przejmując prym w naszym mieście. XII Miejskie Obchody Dni Seniora odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn–Koźle. Swoje świętowanie seniorzy rozpoczęli od uroczystej Mszy Świętej w Kościele pw. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła w dniu 7 maja  2019 r. Msza została odprawiana w intencji seniorów Kędzierzyna- Koźla, a księża sprawujący Eucharystię udzielali „Błogosławieństwa Lourdzkiego” jego uczestnikom. Tego samego dnia odbyła się również uroczysta Sesja Miejskiej Rady Seniorów w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle z udziałem włodarzy miasta, delegacji seniorów Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Podczas sesji wręczono seniorom symboliczne klucze do bram miasta, aby na okres swojego świętowania „rządzili” miastem i dobrze się bawili. Podczas sesji odbyły się prelekcje: „Setna rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego. Jego wpływ na kształtowanie tożsamości mieszkańców Kędzierzyna–Koźla” oraz „30-lecie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 4 czerwca 1989 r. Znaczenie wyników tych wyborów dla przebiegu demokratycznych przemian w Polsce.” Delegacja Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego została zaproszona na wizytę studyjną do ośrodków wsparcia MOPS w Kędzierzynie–Koźlu: Mieszkań Chronionych oraz Domu Dziennego Pobytu Nr 3 „Radość” w Azotach. Podczas tej wizyty zaproszeni goście wyrażali swoje uznanie dla prowadzonych działań na rzecz osób starszych w naszym mieście. Atrakcyjnym przedsięwzięciem w ramach obchodów dni seniora była niewątpliwie zabawa taneczna zorganizowana we współpracy ze Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział Koźle w klubie „Acropolis” w Pokrzywnicy. Przy skocznych dźwiękach muzyki bawiło się około 150 osób. Swoją obecnością i aktywnym uczestnictwem w zabawie uświetniła wydarzenie Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Pani Sabina Nowosielska. Kolejnym przedsięwzięciem zaproponowanym seniorom był Międzypokoleniowy Dzień Aktywności Fizycznej, który odbył się w Domu Kultury „Koźle”. Seniorów nie zniechęciła nieciekawa aura, a wola zabawy i aktywnego przeżycia tych kilku wyjątkowych dni spowodowała, że zrealizowane w alternatywnym miejscu spotkanie było udane pod każdym względem. Młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 pod opieką pedagogów przygotowała liczne atrakcje w postaci zgadywanek, quizów oraz gier dla naszych seniorów.
W ostatnim dniu obchodów odbył się koncert Już nie zapomnisz mnie w wykonaniu Tomasza Stockingera i Stefana Gąsienieca. Podczas tego wydarzenia nastąpiło uroczyste podsumowanie XII Miejskich Obchodów Dni Seniora oraz wręczono statuetki „Niezapominajek MOPS”. Jest to honorowy tytuł przyznawany osobom lub instytucjom, które bezinteresownie działają na rzecz osób potrzebujących. Jako element zamykający kilkudniowe senioralne świętowanie zorganizowano wernisaż wystawy malarskiej pt. „Miedzy kolorem a formą” przygotowany przez sekcję malarską Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Alla Prima” w Galerii na Strychu w Domu Kultury „Koźle”. XII Miejskie Obchody Dni Seniora cieszyły się, jak w ubiegłych latach, dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta w wieku 60+. Dzięki szerokiej ofercie działań zapewnionej przez organizatorów każdy senior mógł znaleźć dla siebie odpowiednią formę świętowania i w tym wyjątkowym czasie czynnie uczestniczyć w życiu społeczności Kędzierzyna-Koźla. A to było jednym z celów całego majowego przedsięwzięcia.