W dniu 26 marca 2019 roku zakończyła się realizacja projektu socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu pn. „Bezdomność–wspólna sprawa”. Współrealizatorami projektu były podmioty funkcjonujące na terenie Kędzierzyna-Koźla: Stowarzyszenie Monar – Schronisko dla osób bezdomnych Markot, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Komenda Powiatowa Policji oraz Straż Miejska.

Przedsięwzięcie miało charakter informacyjno-edukacyjny, a jego głównym celem była zmiana, opartego często na stereotypach, odbioru osób bezdomnych w naszym mieście. Równie ważne dla jego realizatorów było rozpowszechnienie efektywnych form wsparcia na rzecz osób bezdomnych realizowanych m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Grupą docelową projektu były osoby w wieku senioralnym oraz młodzież licealna.

W okresie od grudnia 2018 roku do marca 2019 roku w ramach projektu odbyło się łącznie dziewięć spotkań z podopiecznymi pięciu domów dziennego pobytu, słuchaczami dwóch uniwersytetów trzeciego wieku oraz uczniami dwóch kędzierzyńskich liceów ogólnokształcących. Realizatorzy projektu zadbali o atrakcyjną formułę wszystkich spotkań poprzez zastosowanie: dyskusji z prezentacją multimedialną, dyskusji moderowanej, wykładu audytoryjnego, czy debaty oksfordzkiej. Ostatnie ze spotkań, kończące cały cykl, odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu w formie debaty oksfordzkiej z tezą: Ryba czy wędka? Wybierajmy mądrze.

Działania uświadamiające seniorom i młodzieży istotę problemu bezdomności, wzbudzające wrażliwość społeczną, budujące tolerancję i szacunek dla godności drugiego człowieka, podjęte w ramach przedsięwzięcia Bezdomność – wspólna sprawa, to ważny element w budowaniu społeczności lokalnej odpowiedzialnie i mądrze wspierającej tych, którzy znaleźli się w głębokim życiowym kryzysie.