23.01.2019 roku w Domu Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos” odbyło się spotkanie z lekarzem okulistą Panią Judytą Krent w ramach projektu pn. „Wszystko o zaćmie”. W godzinach od 10.00 – 15.00 Pani okulistka przebadała profilaktycznie pod kontem zaćmy około 70 osób, podopiecznych Domów Dziennego Pobytu z terenu naszego miasta. Spotkanie to było podsumowaniem cyklu wykładów o zaćmie prowadzonych przez Pana Grzegorza Kozołuba, który na przełomie listopada/ grudnia odwiedził z prelekcją wszystkie domy. Seniorzy uczestniczący w spotkaniach zdobyli lub pogłębili swoją wiedzę na temat zaćmy, mogli przebadać swój wzrok oraz uzyskać informacje, gdzie szukać pomocy.