„Babcia – Dziadek” -  jak dumnie to brzmi! Wielki szacunek dla ich miłości wobec wnucząt, które skradły ich serca. Niejednokrotnie poświęcenie dziadków jest tak duże, że żadne pieniądze tego nie wynagrodzą. Dlatego jest taki dzień w roku, kiedy wnuki mogą podziękować swoim dziadkom za czas i miłość, którą otrzymują od nich. Również w Domach Dziennego Pobytu uczciliśmy ten dzień. W każdej placówce, z tej okazji, odbyły się uroczyste spotkania przy kawie i cieście uświetnione występami artystycznymi, bądź zorganizowano zabawy taneczne. Nasze placówki odwiedziły dzieci z Przedszkola Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 6, młodzież z Zespołu Szkół w Sławięcicach, mówiono o niezwykłej roli dziadków w życiu wnuków, śpiewano piosenki i kolędy przy akompaniamencie gitarowym kleryka Piotra z Parafii p.w. św. Eugeniusza de Mazenod na os. Pogorzelec, a także odbył się konkurs recytatorski, na którym przedstawiono wiersze napisane przez seniorki o swoich babciach lub o emocjach jakie towarzyszą im w relacjach z własnymi wnukami. Nasi seniorzy odwiedzili Publiczne Przedszkola: Nr 5, 6, 11, 22, gdzie przedszkolaki poza wystawieniem Jasełek pięknie zaśpiewały piosenki i mówiły wierszyki z dedykacją dla "przybranych babć" oraz wręczyły laurki z życzeniami. Z tej okazji Publiczne Przedszkole Nr 2 zaprosiło na występ do Domu Kultury „Chemik” naszych seniorów aby świętowali ten dzień razem z ich wychowankami. My również życzymy naszym podopiecznym wszystkiego dobrego, by żyli w zdrowiu jak najdłużej otoczeni miłością dzieci i wnuków.