„C o  n a m  w  d u s z y  g r a  –
twórczość poetycka seniorów w Kędzierzynie – Koźlu, 
jako element aktywizacji osób starszych w polu pracy socjalnej.”

H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M  Z A J Ę Ć  L I T E R A C K I C H:

28.01.2019 r., godz. 10.30 – 11.30
WYKŁAD - Każda epoka i każdy poeta ma własną poetykę - rodzaje i gatunki poetyckie
04.02.2019 r.,godz. 10.30-12.30
WARSZTAT - Budowa wiersza - korzystanie ze słownika terminów literackich - układanie fraszek, lepiejów
11.02. 2019 r.,godz. 10.30-11.30
WYKŁAD - Jak nie pisać wierszy - co powinien czytać początkujący poeta - podstawowe zasady pisania
18.02.2019 r., godz. 10.30-11.30
WYKŁAD - Jak czytać wiersze ?  - analiza i interpretacja przykładowych utworów
25.02.2019 r., godz. 10.30-12.30
WARSZTAT - Analizowanie i interpretowanie wierszy zaproponowanych przez  uczestników zajęć
04.03.2019, godz. 10.30-12.30
WARSZTAT - Tworzenie własnych wierszy - podstawowe zasady pisania dobrych wierszy

Zajęcia odbywać się będą w Domu Dziennego Pobytu nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Kościuszki 43 a

Z a p r a s z a m y !

Organizatorzy projektu socjalnego: Dagmara Gondek Gibasiewicz tel. 609 573 372,  Jolanta Goliat tel. 668 49 36 31