W dniach od 18.12.2018 roku do dnia 21.12.2018 roku  we wszystkich ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu odbywały się uroczystości wigilijne. Obecnością swoją zaszczycili te spotkania:  radni Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, włodarze naszego miasta w osobach Pani Prezydent, Zastępców Prezydenta Miasta, oraz Sekretarza Miasta,  dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele Rad Osiedli i partnerzy współpracujący z domami dziennego pobytu. O należną oprawę tych spotkań zadbali księża z osiedlowych parafii. Nie zabrakło młodzieżowego wolontariatu z Hufca Pracy,  Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, młodzieży działającej przy Parafii św. Eugeniusza de Mazenod na Pogorzelcu oraz uczniów z Grupy VOLOTARIUS przy II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu.. W części artystycznej wystąpił Zespół „Nowe imię” z Parafii Św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej w Koźlu oraz dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu. Zaprezentowane zostały także montaże słowno-muzyczne przedstawione przez seniorów. Miał też miejsce koncert kolęd w wykonaniu Pana Adama Szałaja i Pani Wioletty Barzyk. Kapłani zadbali o   błogosławieństwo opłatków,  przekazywane było światło pokoju, dzielono  się opłatkiem oraz składane były życzenie świateczno-noworoczne. Seniorzy i Goście doświadczali pięknego czasu bycia razem i tworzenia wspólnoty. Słowa wdzięczności za pomoc w organizacji wigilijnych spotkań kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mieli swój osobisty wkład w celebrację tych spotkań.