W dniu 7 grudnia 2018 roku na terenie Domu Kultury „Koźle” odbyło się przedsięwzięcie pn. „Rodzinna podróż do krainy Świętego Mikołaja”. Była to już szósta edycja spotkania o charakterze mikołajkowym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym „Trampolina”.

Celem wspólnego działania ww. podmiotów była poprawa funkcjonowania rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu, a w szczególności: wzrost wiedzy na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia, podniesienie świadomości u dzieci i ich rodziców w zakresie znaczenia pielęgnowania tradycji w domu rodzinnym, ograniczenie komercjalizacji Świąt, wzmocnienie więzi rodzinnych, wzrost umiejętności i chęci wspólnego spędzania czasu, nabycie umiejętności praktycznych tworzenia świątecznej atmosfery w domu. Nowym elementem, zmieniającym charakter spotkania na wydarzenie międzypokoleniowe, było zaproszenie grupy około 15 seniorów, którzy włączyli się aktywnie w uczestnictwo i wnieśli wartości płynące z doświadczenia, szacunku dla tradycji i cechującej ich mądrości życiowej.

W wydarzeniu uczestniczyło około 50 dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Wszystkie dzieci uczestniczyły aktywnie w przygotowanych atrakcjach wraz ze swoimi opiekunami oraz seniorami, co było założeniem inicjatywy. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle - Pani Sabina Nowosielska uświetniła spotkanie swoją obecnością.

W ramach przedsięwzięcia zaproponowano dzieciom szereg zabaw tanecznych i konkursów z oprawą muzyczną, prowadzonych przez animatora „Tropiciela Przygód”. Wielką atrakcją dla uczestników okazała się fotobudka, w której powstawały spontanicznie i radośnie kolorowe zestawy pamiątkowych zdjęć. Dzieci chętnie odpowiadały na propozycje kącików tematycznych: dekorowały pachnące pierniki, wykonywały kolorowe kartki świąteczne. Dla uczestników przygotowano poczęstunek. Punkt kulminacyjny stanowiła wizyta Świętego Mikołaja, który został gorąco przywitany przez dzieci. Wśród obdarowanych, poza dziećmi, znaleźli się po raz pierwszy seniorzy.

Wydarzenie zostało wsparte przez kilku sponsorów, dzięki czemu „Rodzinna podróż do krainy Świętego Mikołaja” miała wyjątkowy charakter. Naszymi darczyńcami byli:


Społeczny Instytut Wydawniczy „ZNAK”
Brenntag Polska Sp. z o. o.
Carrefour Polska Sp. z o. o.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o. o.