W dniu 25 marca 2018 roku podopieczni z Domu Dziennego Pobytu Nr 2 Magnolia i dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu uczestniczyli w wycieczce realizowanej w ramach projektu socjalnego Doświadczenie seniora, wigor juniora. Spotkanie międzypokoleniowe odbyło się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Uczestnicy wycieczki mogli podziwiać zabytki drewnianej architektury wiejskiej Śląska Opolskiego: spichlerze, młyn wodny, kuźnie, drewnianą szkołę wiejską. Na chwilę przenieśli się w dawne czasy. Podczas odbywającego się Jarmarku Wielkanocnego podziwiali rękodzieła artystów lokalnych.

W kolejnym dniu realizowanego projektu seniorzy i dzieci rozwijali swoje umiejętności plastyczne, podczas  tworzenia własnych dzieł o tematyce wielkanocnej.

Spotkania dostarczyły wiele ciekawych i świątecznych wrażeń. Wszystkim uczestnikom dziękujemy.