Uroczystości wigilijne w domach dziennego pobytu

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu miały miejsce uroczyste spotkania wigilijne. Zadbano o piękny, świąteczny wystrój wszystkich domów dziennego pobytu oraz o oprawę artystyczną wprowadzającą w nastrój świąt.

Wystąpił Zespół NOWE IMIĘ działający przy Parafii Św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej w Koźlu, w montażu słowno-muzycznym zaprezentowała się Grupa Remedium z DDP Nr 5 „Nasz dom” wraz z wolontariuszką Dominiką Richter, chór Wrzos z DDP Nr 4 zaśpiewał przy akompaniamencie akordeonowym pana Stanisława Rosół, wystąpili także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie z gościnnym udziałem gimnazjalistów oraz dzieci z przedszkoli. Uświetniono uroczystości śpiewając kolędy a także wręczając seniorom własnoręcznie wykonane upominki.

Prezentowano piękne wiersze, utwory muzyczne, śpiewano kolędy i łamano się opłatkiem. Podczas wszystkich spotkań swoją obecnością zaszczyciła podopiecznych ośrodków wsparcia Prezydent Miasta Pani Sabina Nowosielska, której towarzyszyli zastępcy prezydenta bądź skarbnik miasta. Wśród gości byli także radni Rady Miasta, przewodniczący Rad Osiedli, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych Przedszkoli, Szkół oraz księża. Nie zabrakło wolontariuszy z grupy VOLONTARIUS przy II LO w Kędzierzynie-Koźlu oraz młodzieży z Zespołu Szkół w Sławięcicach.