KONSULTACJE SPOŁECZNE 2018

  1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle.

   1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
   2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 2317/MOPS/2018 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle.
   3. Projekt uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle.
   4. Sprawozdanie  z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle.
   5. FORMULARZ do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów.

KONSULTACJE SPOŁECZNE 2016:

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 634/MOPS/2015 w sprawie konsultacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 w Kędzierzynie-Koźlu.
  2. Informacja o prowadzonych konsultacjach projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2016-2020.
  3. Projekt uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2016-2020. wraz z załącznikiem.
  4. Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2016-2020.
  5. FORMULARZ do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów.
 2. Gminny Program Wspierania Rodziny 2016-2018
  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 635/MOPS/2015 w sprawie konsultacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle.
  2. Informacja o prowadzonych konsultacjach projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle.
  3. Projekt uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle.
  4. Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle.
  5. FORMULARZ do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów.