Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przystąpił do realizacji projektu socjalnego Intimate Box, skierowanego do młodych kobiet i dziewcząt, które uczęszczają do placówek edukacyjnych i zmagają się ze zjawiskiem ubóstwa menstruacyjnego tj. braku dostępu do środków higienicznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Problem dotyka dziewczęta niezależnie od statusu ekonomicznego rodziny, ale stygmatyzacja młodych kobiet i termin ubóstwa menstruacyjnego dotyka osoby najuboższe, które nie mają dostępu do lepszej jakości tego typu produktów. Sytuacja taka ma wpływ na wyniki absencji w szkole, która wynika z braku środków finansowych na zakup niezbędnych produktów higieny osobistej, tj. podpasek i tamponów. Absencja w szkole pogłębia dysfunkcjonalność rodziny, a uczennice mają poczucie odrzucenia, izolacji oraz wstydu.

 

Celem głównym projektu socjalnego Intimate Box jest podniesienie jakości życia i funkcjonowania kobiet oraz dziewcząt poprzez wsparcie i walkę z ograniczeniami wynikającymi z ubóstwa menstruacyjnego, tj. ograniczonego, z powodów ekonomicznych, dostępu do środków higienicznych podczas okresu.

 

W ramach projektu podjęliśmy działania w zakresie:

  • pozyskania pojemników do przechowywania artykułów higieny osobistej,
  • nawiązania kontaktu z producentami, dystrybutorami środków higieny osobistej, punktami sprzedaży oraz osobami prywatnymi, które będą chciały włączyć się do akcji,
  • nawiązania współpracy z placówkami edukacyjnymi, w których będą instalowane pojemniki do przechowywania tego typu produktów.

 

Projekt socjalny Intimate Box wdrażany będzie w okresie kwiecień – grudzień 2021 r. Realizatorzy projektu zakładają, że podjęte działania zwrócą uwagę społeczeństwa na problem ubóstwa menstruacyjnego, wzmocnią pozycję kobiety, zniwelują stygmatyzację biologicznych uwarunkowań kobiety, dyskryminację w dziedzinach życia publicznego i relacji rówieśniczej z naciskiem na walkę z wykluczeniem menstruacyjnym.

W przypadku woli wsparcia projektu Intimate Box, osobami upoważnionymi do kontaktu są pracownicy socjalni Agnieszka Jarońska, Danuta Bojda, Marzena Urbanowicz tel. 774837723, wew. 102, 103